Centrum kompetence pro energetické využití odpadů

Trvání: 
01.01.2014 - 31.12.2018
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TE02000236
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Punčochář Miroslav
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství; ZVVZ-Enven Engineering, a.s.; PBS INDUSTRY, a.s.; ČEZ, a. s.; EVECO Brno, s.r.o.
Anotace: 

Aktivity v oblasti energetického využití odpadů jsou zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v předmětné oblasti. Jsou založeny na dlouhodobé a efektivní spolupráci mezi partnery konsorcia. Činnost je specifikována takovým způsobem, aby pokryla oblast energetického využití odpadů způsobem „od myšlenky po realizaci“. Je založena na strategickém plánování investičních záměrů a výběru a návrhu moderních technologií a zařízení s využitím výsledků výzkumu a vývoje.