Elektronově deficitní [n]fenaceny jako nové organické polovodiče: syntéza, funkcionalizace, charakterizace a studium tenkých filmů

Trvání: 
01.01.2017 - 31.12.2019
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
GA17-02578S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Církva Vladimír
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Anotace: 

Syntéza elektronově deficitních [n]fenacenů (n = 5-9) (tj. fluorovaných [n]fenacenů, aza-[n]fenacenů) a dlouhých karbo[n]fenacenů bude prováděna pomocí nové fotocyklizace na stilbenových prekurzorech. Reaktivita [n]fenacenových skeletů bude zkoumána při transformacích (nukleofilní aromatická substituce, komplexace aza derivátů s přechodnými kovy) s cílem získat rozšířené elektronově deficitní π-systémy. Připravené sloučeniny budou charakterizovány na spektrální či redoxní vlastnosti a samouspořádání. Tenké filmy budou charakterizovány na jejich elektrické vlastnosti a následně začlěněny do funkčních OFET struktur.