Identifikace zdrojů znečistění ovzduší založená na profilu organických sloučenin

Trvání: 
01.07.2019 - 30.06.2022
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
TK02010035
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Sýkora Jan
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem projektu je vytvoření robustní metodiky pro rozpoznání zdrojů znečištění ovzduší pomocí profilu organických látek obsažených v atmosférických aerosolech. Díky podpoře vznikne, na základě dostupné literatury, knihovna NMR spekter standardů organických látek identifikovaných v atmosférických aerosolech. Taková databáze následně umožní sestavení profilu organických látek pro nejběžnější zdroje znečištění ovzduší tzv. fingerprintu. Za pomoci vícerozměrných statistických metod budou ve vzorcích reálných aerosolů jednotlivé zdroje znečištění identifikovány a budou stanoveny jejich vzájemné poměry.

Doplněk databáze ChenomX pro analýzu ve vodě rozpustných organických látek v aerosolech ke stažení zde