Membránové separace - efektivnější separace čistých enantiomerů z racemických směsí

Trvání: 
01.01.2012 - 31.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
GAP106/12/0569
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Izák Pavel
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Stereochemie léků se stala významným problémem pro farmaceutický průmysl a regulační orgány, protože každý z enantiomerů často vykazuje odlišné účinky na živé organismy. Cílem projektu je vývoj nové membránové separační techniky pro úspěšné dělení racemických směsí, které umožní optimalizaci léčebné hodnoty léků na bázi enantiomerů (z hlediska farmakologie a toxikologie) a zamezí jejich negativním vedlejším účinkům. Klíčovým úkolem je oddělení enantiomerů novou membránovou separační metodou, založenou na navržené zakotvené chirální kapalné iontové membráně, která dosud nebyla předmětem výzkumu. Ve srovnání se staršími klasickými metodami by měla v procesech separace enantiomerů vykazovat vyšší efektivitu i cenovou výhodnost. Za účelem maximálního snížení objemu experimentální práce bude využito částicového modelování. Po získání všech transportních charakteristik bude možné modelovat separační proces a provést kvalifikovaný odhad propustnosti a selektivity separace.