Komplexní recyklace kompaktních fluorescentních lamp (CFL) a odstranění toxické rtuti, obsažené ve vstupní surovině

Trvání: 
01.01.2012 - 31.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA02021290
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Gruber Václav
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
RECYKLACE EKOVUK, a.s..
Anotace: 

Projekt řeší komplexní způsob recyklace kompaktních fluorescentních lamp s obsahem rtuti (CFL): od řízené destrukce, přes oddělení jejich částí na sklo, kovy a luminofor, separaci rtuti z luminoforu a její převedení do chemicky stabilní formy vhodné pro uložení nebo opětné využití až k izolaci cenných složek (yttrium a europium) a jejich opětné využití např. při výrobě osvětlovacích zařízení. Výstupem projektu budou nové technologie, patent a užitný vzor s perspektivou výroby nové linky.