Nové stacionární fáze pro chromatografickou separaci chirálních látek

Trvání: 
01.08.2016 - 31.12.2019
Klasifikace
Grantová agentura: 
MPO
Registrační číslo: 
FV10082
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Storch Jan
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Watrex Praha, s.r.o., Univerzita Karlova v Praze, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Anotace: 

Hlavním cílem projektu je vývoj nových chirálních stacionárních fází pro chromatografii využívajících nových chirálních selektorů na bázi cyklodextrinů a helikálních kationických jednotek (helquatů). Navíc, použitý nový druh elektrostatického kotvení přinese nižší výrobní náklady v porovnání se stávajícím typem stacionárních fází kovalentně vázaných.