Obohacení surového bioplynu o methan

Trvání: 
01.04.2014 - 31.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Typ grantu: 
LH - KONTAKT II
Registrační číslo: 
LH14006
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Izák Pavel
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem předkládaného projektu je příprava, charakterizace a testování nových separačních polymerních membrán se zakotvenými iontovými kapalinami pomocí buď (i) Van der Waalsových sil v potažené (kompozitní) porézní asymetrické polymerní membráně (do 12/2014) nebo (ii) kovalentní vazby ve vhodné neporézní polymerní membráně (do 12/2015) anebo (iii) polymerních sesíťovaných gelů (do 06/2016) s vysokým obsahem iontové kapaliny použitelných pro efektivní získávání methanu z bioplynu. Dva nejlepší vzorky nových separačních membrán se zakotvenou iontovou kapalinou, budou testovány s reálným surovým bioplynem (do 12/2016). Zároveň bude vyvinut model, který umožní predikovat transportní a separační charakteristiky těchto membrán určených pro dělení směsí plynů při různých provozních podmínkách (do 12/2016).