Od specifických rozpouštědel po skladování energie. Termodynamika iontových kapalin ve službách jejich aplikací

Trvání: 
01.01.2014 - 30.04.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Typ grantu: 
COST
Registrační číslo: 
LD14090
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Bendová Magdalena
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem projektu je připravit a charakterizovat novou sadu iontových kapalin. Tyto iontové kapaliny budou charakterizovány z hlediska jejich termodynamických a termofyzikálních vlastností, s přihlédnutím k jejich případným aplikacím jako termálním kapalinám a elektrolytům. Taktéž bude porovnáním dat iontových kapalin s různou strukturou a popisu studovaných vlastností vhodnými modely hledán vliv struktury na fyzikálně-chemické vlastnosti těchto iontových kapalin.