Oddělení environmentálního inženýrství

Číslo skupiny: 
6
Vedoucí skupiny: 
Šyc Michal
Centrum: 
Suchdol
Kontakty
Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
sycaticpf [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 220 390 261
Fax: 
+420 220 920 661


Annual Reports for Environmental Process Engineering Laboratory

Oblasti výzkumu:

 • Moderní procesy pro zplyňování, čištění plynů a výrobu vodíku
 • Persistentní organické polutanty a emise těžkých kovů
 • Urban mining - metoda pro regeneraci kovů z odpadního popela
 • Čistění syntetického plynu z fluidního zplyňování uhlí s biomasou
 • Středně a vysoko-teplotní čistění plynu (odstranění HCl a H2S) pro aplikace
 • Zlepšené procesy pro energetické využití odpadů

      Combined heat and power generation plant in Kozumín

Aplikovaný výzkum:

 • Optimalizace provozu pro energetické využití odpadů
 • Návrh optimalizace vícestupňového zplyňovacího generátoru na biomasu
 • Zplyňování dřeva a dřevěného odpadu na pohyblivém loži
 • In situ termická desorpce s využitím mikrovln
 • Brownfields – zdroj obnovitelné energie
 • Spalování a spolu-spalování odpadů a čistírenských kalů
 • Mikrovlnná depolymerace odpadního poly(ethylen tereftalatu) (PET)
 • Technologie opravy poškozených míst vozovek asfaltovým materiálem
 • Nová technologie rafinace spalin pro termickou degradaci odpadu
 • Metoda recyklace použitých luminoforů z kompaktních fluorescenčních lamp
 • Výroba nových papírových výrobků z odpadního cenninového papíru
   
Historie výzkumných projektů

Pracovníci: 

Vedoucí vědeckého oddělení
Vědecký pracovník
Ředitel

Zástupce vedoucího vědeckého oddělení
Vedoucí vědecký pracovník

Emeritní vědecký pracovník

Vědecký pracovník

Postdoktorand

Vědecký asistent

Doktorand

Laborant-technik