Odpady jako suroviny a zdroje energie

Trvání: 
01.03.2008 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
2B08048
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Punčochář Miroslav
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
VUT Brno / Fakulta strojního inženýrství; Eveco Brno, s.r.o.
Anotace: 

Vytvoření nových účinných postupů efektivního využívání odpadů jako materiálových a energetických zdrojů pro dosahování velmi vysoké účinnosti využití tepla ze spalování odpadů s bezpečným dodržením emisních limitů, zejména PCDD/F.