Optimalizace vícestupňového zplyňovacího generátoru na biomasu produkujícího plyn s velmi nízkým obsahem dehtu

Trvání: 
01.07.2014 - 31.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA04020583
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Pohořelý Michael
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
TARPO spol. s r.o.; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta technologie ochrany prostředí
Anotace: 

Hlavním cílem navrhovaného projektu je plnohodnotná realizace základních výhod koncepce vícestupňového zplyňování a to s využitím „know-how“ unikátního vícestupňového generátoru Tarpo. Pro dosažení vysoké účinnosti výroby plynu s nízkým obsahem dehtu, vhodného pro výrobu elektrické energie a tepla s vysokou účinností, konkurenčně srovnatelnou s velkými elektrárenskými bloky, je nutno provést řadu úprav a optimalizací již existující technologie a zjistit vliv základních technologických a provozních parametrů. Mezi klíčové faktory dosažení úspěšného cíle projektu patří: 1. Zjištění vlivu druhu (typu) dřevní biomasy na efektivitu jednotlivých stupňů procesu, tj. na sušení, pyrolýzu, parciální oxidaci, redukci, čištění (odprášení, chlazení, absorpci) a provoz motoru. 2. Zjištění vlivu vlastností částic paliva, zejména pak distribuce velikosti částic, vlhkosti paliva a obsahu popela a přimíšené zeminy na stupeň konverze, vlastnosti a množství karbonizačního zbytku. 3. Optimalizace provozních podmínek (teplota, doba zdržení materiálu) pyrolýzní části vícestupňového generátoru s ohledem na získání vhodného uhlíkatého primárního zbytku pro jeho využití jako katalyzátoru v redukční zóně a na jeho vysoký stupeň konverze v redukční zóně. 4. Zjištění vlivu provozních parametrů parciálně-oxidační části generátoru (teploty a materiálu, teploty vzduchu, obsahu vlhkosti) na obsah dehtu a složení plynu. 5. Zjištění vlivu obsahu (přídavku) vodní páry do zplyňovacího media v redukční části generátoru na kvalitu plynu a množství nedopalu v popelovinách. 6. Optimalizace provozu systému čištění plynu, vylepšení konstrukce primárních filtrů (keramické vs. látkové), kondenzátoru, optimalizace provozu olejové vypírky, sekundárního (motorového) filtru, teploty plynu na vstupu do motoru, apod. 7. Optimalizace bezpečnostních prvků a provozních postupů (najíždění a vypínání generátoru, protipožární opatření apod.).