Podkomise Divize analytické chemie IUPAC "Subcomittee on Solubility and Equilibrium Data"

Trvání: 
01.03.2013 - 30.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
LG13060
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Bendová Magdalena
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem předloženého projektu je účast jeho řešitelky na zasedáních podkomise Divize analytické chemie Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) "Subcomittee on Solubility and Equilibrium Data" a na konferencích, v jejichž rámci se zasedání budou konat. Podkomise se zabývá řešením projektů IUPAC, sběrem dat a jejich kritickým hodnocením a publikováním doporučených a referenčních hodnot z oblasti rozpustností a rovnovážných dat pevných látek, kapalin a plynů.