Separace kanabinoidů z extraktu technického konopí pomocí adsorpce za superkritických podmínek

Trvání: 
01.09.2017 - 31.12.2018
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Registrační číslo: 
TG01010097
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Sajfrtová Marie
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem projektu je vyvinout  a optimalizovat postup a zařízení pro separaci kanabinoidů z konopného extraktu pomocí superkritické sorpce. Podmínky frakcionace (tlak, teplota, množství rozpouštědla, poměr navážky k sorbentu) budou optimalizovány tak, aby byly připraveny vysoce koncentrované výtažky zejména s minimálním obsahem nežádoucího psychoaktivního THC, případně dalších balastních látek. K tomuto účelu budou testovány různé typy sorbentů s ohledem na jejich selektivitu k daným látkám.