In situ termická desorpce s využitím mikrovln

Trvání: 
01.07.2014 - 30.06.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA04020981
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Sobek Jiří
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
DEKONTA, a.s.
Anotace: 

Cílem řešení projektu je vývoj a ověření technologie in situ termické desorpce využívající mikrovlnný ohřev. Jedním z výstupů projektu je i technicko-ekonomická studie, která bude vycházet nejenom z vlastních výsledků aplikace nové technologie, ale zejména i z porovnání nově vyvíjené technologie s konvenčními způsoby ohřevu in situ termické desorpce jako je elektrický ohřev, ohřev párou a ohřev plynem (horkými spalinami). Součástí je samozřejmě i ochrana vyvinuté technologie i sestavených technických prvků (uspořádání vlnovodu a odtahu desorbátu ve vrtu) jednak patentem a jednak užitnými vzory. Dalším cílem je samozřejmě i rozšíření povědomí o nové metodě tak, aby byly naplněny očekávané přínosy projektu. Toho bude dosaženo zejména průběžným prezentováním projektu a zejména pak jeho výsledků a zařazením mikrovlnné in situ termické desorpce do portfolia služeb nabízených společností Dekonta.