Termodynamika roztoků polymerů: experimenty jdou naproti teorii (a obráceně)

Trvání: 
01.01.2015 - 31.12.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
15-19542S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Wichterle Ivan
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Projekt je cílený na (1) získávání přesných dat o rovnováze kapalina-pára v průmyslově významných soustavách obsahujících polymer (většinou biologicky odbouratelný) + rozpouštědlo, (2) získávání poznatků o konformačním chování polymerů v roztocích za daných termodynamických podmínek a jejich vlivu na fázovou rovnováhu, (3) vývoj "computer-aided" teorie založené na rigorozním molekulárním modelu jako alternativy k empirickým a semiempirickým modelům, např. SAFT. V experimentální části se soustředí na zlepšování metodologie pro stanovení přesných dat o fázových rovnováhách v širokém rozsahu termodynamických podmínek. Budou vyvinuty nové jednoduché, krátkodosahové modely pro použití v poruchovém rozvoji Helmholzovy volné energie. Správnost a přesnost teorie bude ověřena pomocí molekulárních simulací a experimentálních dat. Získaná data a predikce mají okamžité využití pro vývoj účinných separačních jednotek v chemickém a petrochemickém průmyslu.