Ing. Lukáš Kulaviak, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
Odborný pracovník ve výzkumu

Telefon: 
+420 220 390 260, +420 220 390 384
E-mail: 
kulaviakaticpf [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Číslo místnosti: 
260

Vzdělání:
2006 - 2013          Vysoká škola chemicko- technologická (VŠCHT)
7 let, Ph.D.          Fakulta chemického inženýrství (FCHI), http://fchi.vscht.cz/
                           Obor: Chemické a procesní inženýrství
   
2001 - 2006          Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)   
 5 let, Ing.            Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI), www.fmmi.vsb.cz/cs/index.html
                           Obor: Chemické a procesní inženýrství
1997 – 2001         Gymnasium Bruntál
    4 roky              Maturitní zkoušky – Biologie, Chemie, Německý a Český jazyk
1988 – 1997          Základní škola Kroměříž, Základní škola Břidličná
     9 let
Dovednosti:
Počítačové:                         MS WINDOWS, MS OFFICE, MATLAB, NIS-ELEMENTS, ASPEN, LABVIEW
Technické:                          Granulometrie (HORIBA – partica LA-950V2)
                                           Viskometrie (BROOKFIELD, UBBELOHDE)
                                           Reometrie (BROOKFIELD, HAAKE)
                                           Porosimetrie – AUTOPORE III and AccuPyc 1330 (Micromeritics, USA)
                                           Mikroskopie atomárních sil (NT-MDT – Ntegra), NOVA software
                                           Smáčivost, kontaktní úhel, povrchové napětí (KSV CAM200)
                                           Obrazová analýza (MATLAB, NIS-ELEMENT)
Kurzy a certifikáty:              Freeman Technology
                                            FT4 Powder Rheometer – měření tokového chování granulátů
                                            DATA Analysis v4 – software
                                            Malvern
                                            Zetasizer Nano – měření zeta potenciálu disperzí
Spolupráce na projektech: - úspěšná plnění
2003 – 2007                        Transportní a reakční procesy v složitých vícefázových systémech I.
                                            Vedoucí J. Drahoš, GA ČR (GA104/08/H141)
2008 – 2011                        Transportní a reakční procesy v komplexních vícefázových systémech II.
                                            Vedoucí J. Drahoš, GA ČR (GA104/08/H055)
2007 – 2011                        Hydrodynamické pojetí tvorby stromataktů v geologii.
                                            Vedoucí M. Růžička, GA AVČR (IAAX00130702)
2011 – 2014                        Výzkum a vývoj nátěrových hmot  s využitím iontových kapalin
                                            Vedoucí P. Klusoň, MPO (Fr-TI3/057)
2012 – 2015                        Výzkum a vývoj pigmentových preparací s využitím iontových kapalin
                                            Vedoucí O.Šolcová, MPO (FR-TI4/189)

Seznam publikací za posledních 5 let: