Vliv povrchových vlastností na dynamiku bublin a kapek

Trvání: 
01.01.2017 - 31.12.2019
Klasifikace
Grantová agentura: 
CAS
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
PAN-17-20
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Kordač Orvalho Sandra
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Disperzní systémy s kapalným prostředím, jež jsou přítomné v každodenním životě i v celé řadě aplikací obsahující vícefázové toky, jsou vždy vytvořeny za dynamických podmínek. Účinnost dispergace je neoddělitelně spjata s koalescencí či rozpadem fluidních částic (bublinky / kapek), ke kterým dochází vždy, když je jedna fáze dispergována v druhé. Tyto jevy jsou závislé na vlastnostech rozhraní mezi bublinami / kapičkami, tj. na hydrodynamických okrajových podmínkách na rozhraní kapalina/plyn a/nebo kapalina/kapalina. Projekt má za cíl popsat roli modifikace povrchových vlastností na dynamiku bublin a kapek, aby se porozumělo mechanismům rozpadu a koalescence fluidních částic, které nejsou doposud zcela objasněny.