Výroba papírových výrobků z odpadního cenninového papíru

Trvání: 
01.07.2014 - 31.12.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA04010051
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Sobek Jiří
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
SPM - Security Paper Mill, a.s.
Anotace: 

Cílem projektu je vytvoření nových papírových produktů s antimikrobiálními a termoizolačními vlastnostmi. Technologie bude využívat odpadní ceninový papír, který je jinak využíván z důvodu ochrany pouze energeticky. Dílčím cílem je vývoj unikátních antibakteriálních plniv a dále termoizolačních plniv z odpadních PET materiálů pomocí krystalizace a mletí. Technologie přispěje k úspoře přírodních zdrojů a je šetrná k životnímu prostředí díky použití dvou recyklovaných odpadních materiálů. Nově vyvinuté výrobky s přidanou hodnotou jsou určeny k bezprostřední komercializaci a pro vstup na trh. Papírenská výroba ceninových papírů uchazeče se výrazně odliší od konkurence vyšší jakostí finálního produktu.