Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin

Trvání: 
01.01.2018 - 31.12.2020
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TH03020313
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tihon Jaroslav
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Projekt reaguje na aktuální poptávku po úspornějších způsobech přenosu tepla a chladu s důrazem na snižování spotřeby energie/hmotnosti konstrukčních materiálů nebo fosilních zdrojů surovin. Inovativnost projektu spočívá v unikátní kombinaci několika odborníků a využití jejich jedinečných znalostí: vhodné nanočástice, výběr a způsob jejich stabilizace, selekce nejdelších teplonosných vlastností, laboratorní a experimentální ověření (stanovení tepelné vodivosti/kapacity; nemrznoucích, reologických a antikorozních vlastností; experimentální ovlivnění přestupu tepla bude provedeno na ojedinělém modelovém zařízení s dvěma výměníky tepla). V závěru proběhne komerční aplikace teplonosných kapalin ve vybraných okruzích. Bez podpory by projekt v tak rozsáhlém měřítku a kombinaci specialistů nikdy nemohl vzniknout a dosáhnout v relativně krátkém čase výsledků.