Vývoj víceúčelového extrakčního zařízení pro zpracování odpadů z vinařství na produkty s vysokou přidanou hodnotou

Trvání: 
01.01.2018 - 31.12.2019
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Registrační číslo: 
TJ01000249
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Topiař Martin
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
MikroChem LKT spol. s r.o.
Anotace: 

Při produkci vína vzniká množství odpadů, pro které nejsou stále vyvinuty vhodné metody zpracování. Dochází tak obvykle k jejich kompostování nebo spalování, i když obsahují značné množství bioaktivních látek, které mohou najít uplatnění v zemědělství, kosmetice nebo potravinářství. Cílem projektu je v prvním roce řešení otestovat extrakční metody a optimalizovat jejich provozní parametry pro zpracování révy a matoliny a navrhnout a sestavit funkční vzorek multifunkčního laboratorního zařízení. To umožní kombinovat různé extrakční postupy (Soxhletovu a ultrazvukovou extrakci, maceraci, regulaci teplot a tlaku), čímž nabídne potenciál pro zpracování mnoha druhů rostlinných odpadů. Ve druhém roce bude provedeno zvětšení do (polo)provozního měřítka s cílem ověření technologie.