Vývoj in vitro diagnostických souprav založených na histaminových derivátech steroidů

Trvání: 
01.07.2017 - 31.12.2020
Klasifikace
Grantová agentura: 
MPO
Registrační číslo: 
FV20061
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Storch Jan
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
IMMUNOTECH s.r.o.
Anotace: 

Cílem projektu je uvést na trh nové varianty imunodiagostických souprav pro stanovení volného testosteronu, progesteronu, aldosteronu a později kortizolu, což umožní jejich široké využití v diagnostice a lékařství, a bude mít vliv na snížení finanční náročnosti těchto stanovení.