Zakotvené iontové membrány pro selektivní dělení těkavých organických par a polutantů z odpadních plynů

Trvání: 
01.04.2014 - 30.06.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Typ grantu: 
COST
Registrační číslo: 
LD14094
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Izák Pavel
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Práce navrhuje detailní studium zakotvených iontových membrán (ZIM) pro separaci organických par ze vzduchu a polutantů (H2S, CO2, CO, NH3, N2O) z odpadních plynů. Z našich dosavadních poznatků bylo zjištěno, že přítomnost iontových rozpouštědel v polymerních membránách pozitivně ovlivňuje jejich separační vlastnosti tj. vyšší permeační tok i vyšší separační faktor [1,2,3]. Nicméně bylo rovněž zjištěno, že s vyšším obsahem iontových rozpouštědel v membráně klesá stabilita membrán. Proto je potřeba hledat cesty k zvýšení jejich stability a rozšířit jejich použití i na více obtížné provozní podmínky (vyšší teplota, vyšší rozdíl tlaků, rozdílné pH). Tento cíl může být naplněn s použitím jiné kombinace polymer/iontová kapalina s vyšší kompatibilitou k polymeru. Zároveň pokud by ZIM měla sníženou selektivní tloušťku, pak by se zásadním způsobem zvýšila permeabilita, což by zvýšilo i rychlost separace. Skutečný potenciál membrány musí být demonstrován permeačním měřením směsi organických par a polutantů z odpadních plynů. Výkon v rámci předkládaného projektu ZIM bude porovnán s již dostupnými membránami.