Získávání a využití rostlinných látek s účinky proti stresovým a jiným neurodegenerativním chorobám

Trvání: 
01.01.2018 - 31.12.2021
Klasifikace
Grantová agentura: 
MPO
Registrační číslo: 
FV30300
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Sajfrtová Marie
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
ASIPO s.r.o., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Anotace: 

Cílem projektu jsou rostlinné látky s účinky proti neurodegenerativním a obdobným chorobám, zvyšující odolnost organismu proti stresovým situacím a zlepšující schopnost organismu odolávat změněným podmínkám. Řada rostlin, označovaných často jako léčivé, obsahuje tyto látky. Cílem projektu je zaměřit se na jejich pěstování a využití. Proto je projekt koncipován jako spolupráce dvou výzkumných organizací a malé firmy, kde VO se zaměří na vypracování postupů isolace, identifikace a studia biologicky účinných látek ve zkoumaných rostlinách a malá firma se zaměří na pěstování těchto rostlin a na praktické využití společného výzkumu. Výše definované rostlinné látky budou isolovány moderními technologiemi, zejména extrakcí superkritickým oxidem uhličitým, destilací s vodní párou, membránovými procesy a dalšími metodami a zakomponovány do nových výrobků.