Makroporésní mikrocelulární hyperzesítěné polymery připravované metathesní polymerací s otevřeným kruhem

Duration: 
01.01.2014 - 31.12.2015
Classification
Grant agency: 
MŠMT
Registration number: 
7AMB14AT018
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Jeřábek Karel
Internal investigator: 
is principal investigator