Zvýšení bezpečnosti provozu výkonových transformátorů a prevence jejich havárií v důsledku působení korozivní síry

Duration: 
01.07.2014 - 31.12.2017
Classification
Grant agency: 
TAČR
Registration number: 
TA04020151
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Šolcová Olga
Internal investigator: 
is principal investigator