Ing. Jiří Sobek, Ph.D.

Position: 
Scientist

Phone: 
+420 220 390 334, +420 220 390 367
E-mail: 
sobekaticpf [dot] cas [dot] cz

Address: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Room number: 
***

Theses

 1. Sobek J.: Simultánní chlazení za mikrovlnného ohřevu a jeho využití v heterogenní katalýze. (Czech) Simultaneous Cooling under Microwave Heating and Its Appliction in Heterogeneous Catalysis. Thesis, VŠCHT a ÚCHP AV ČR, v. v. i., Praha 2012. [15770]

Patents

 1. Hájek M., Sobek J., Brustman J.: Method for the Chemical Depolymerization of Waste Polyethylene Terephthalate. (Eng) Pat. No. US 12/452,630. Applied: 10.01.12, Patented: 00.00.00. [14595]

 2. Hájek M., Sobek J., Brustman J., Veselý V., Drahoš J.: Způsob chemické depolymerace odpadního polyethylentereftalátu. (Czech) Method for the Chemical Depolymerization of Waste Polyethyleneterephthalate. Pat. No. 299908/PV 2007-469. Applied: 07.07.13, Patented: 08.11.12. [13055]

 3. Veselý V., Drahoš J., Šírek M., Hájek M., Sobek J.: Způsob chemické recyklace odpadního polyethylentereftelátu. (Czech) Waste PET Chemical Recycling. Pat. No. 301118/PV 2006-550. Applied: 06.09.08, Patented: 09.10.02. [12928]

 4. Hájek M., Sobek J.: Způsob rafinace kovového substrátu ze zpracování odpadních pneumatik a zařízení k jeho provádění. (Czech) Method and Devicefor Refining Metal Material. Pat. No. 301761/PV 2009-5. Applied: 09.01.09, Patented: 10.05.06. [14591]

 5. Hájek M., Sobek J.: Zařízení pro opravu vozovek asfaltovým materiálem. (Czech) Equipment for Reparations of Roads by Asphalt Material. Pat. No. 20918 U1/PUV2010-22518. Applied: 10.04.06, Patented: 10.05.24. [14651]

 6. Hájek M., Sobek J., Brustman J.: Method for the Chemical Depolymerization of Waste Polyethylene Terephthalate. (Eng) Pat. No. EP2176327PCT/EP/2008/058917. Applied: 08.07.09, Patented: 10.11.10. [15095]

 7. Hájek M., Sobek J., Brustman J., Veselý V., Drahoš J.: Method for the Chemical Depolymerization of Waste Polyethylene Terephthalate. (Eng) Pat. No. CN101688015/200880002443.4. Applied: 10.01.12, Patented: 12.09.19. [15744]

 8. Hájek M., Sobek J., Mašín P., Hendrych J., Kroužek J., Kubal M., Kukačka J.: Způsob dekontaminace tuhých materiálů. (Czech) Method of Decontamination of Solids. Pat. No. 304205/PV 2012-269. Applied: 12.04.19, Patented: 13.11.20. [15729]

 9. Hájek M., Sobek J.: Způsob opravy poškozených míst vozovek a komunikací. (Czech) Method of Reparation of Demaged Roads. Pat. No. 304810/PV 2013 - 705. Applied: 13.09.17, Patented: 14.09.24. [16447]

 10. Hájek M., Sobek J., Přáda D., Ba A.: Způsob sušení tenzidů. (Czech) Method of Drying of Surfactants. Pat. No. 304481 /PV 2013-439. Applied: 13.06.11, Patented: 14.04.09. [16613]

 11. Hendrych J., Novotná R., Špaček P., Kroužek J., Randula D., Sobek J.: Zařízení pro stabilizaci a solidifikaci kapalných odpadů. (Czech) Device for Stabilization and Solidification of Liquid Waste. Pat. No. 26652/UV 2013-28266. Applied: 13.07.29, Patented: 14.03.24. [16684]

 12. Hendrych J., Novotná R., Špaček P., Kroužek J., Randula D., Sobek J., Kubal M.: Pojivová směs pro stabilizaci a solidifikaci kapalného odpadu a vzniklý stabilizát a solidifikát. (Czech) Binder Mixture for Stabilization and Solidification of Liquid Waste and the Stabilization Product and Solidification Product. Pat. No. 26651/UV 2013-28265. Applied: 13.07.29, Patented: 14.03.24. [16685]

 13. Hendrych J., Novotná R., Špaček P., Kroužek J., Randula D., Sobek J.: Separátor přebytečné kapalné fáze z pasty stabilizátu a solidifikátu kapalného odpadu. (Czech) Separator of Excess Liquid from the Paste Stabilizate and Liquid Waste Solidificate. Pat. No. 27367/UV 2014-29655. Applied: 14.06.10, Patented: 14.09.29. [16919]

 14. Punčochář M., Sobek J., Veselý V.: Způsob hydrolýzy inulinového roztoku a zařízení k provádění způsobu. (Czech) Inulin Solution Hydrolysis Process and Apparatus for Carrying Out the Method. Pat. No. 304803/PV 2013-799. Applied: 13.10.18, Patented: 14.09.18. [16508]

 15. Sobek J., Hájek M., Mašín P., Hendrych J., Kroužek J., Kubal M., Kukačka J.: Zařízení pro dekontaminaci tuhých materiálů. (Czech) Equipment for Decontamination of Solids. Pat. No. 26360/UV 2013-28260. Applied: 12.07.29, Patented: 14.01.20. [16413]

 16. Sobek J., Hájek M., Práda D., Ba A., Bartůněk P.: Zařízení pro sušení tenzidů. (Czech) Equipment for Drying of Surfactants. Pat. No. 26524/UV 2013-27960. Applied: 13.05.22, Patented: 14.02.27. [16218]

 17. Sobek J., Hájek M., Veselý V., Punčochář M., Církva V.: Způsob zpracování řas a sinic. (Czech) The Processing of Algae for Obtaining Oil Resulting. Pat. No. 304392/PV 2013-323. Applied: 13.04.30, Patented: 14.02.26. [16199]

 18. Sobek J., Storch J., Broda M., Nehyba A., Kynařová E.: Zařízení pro přípravu krystalické formy polyethylentereftalátu. (Czech) Apparatus for Preparing Crystal form of Polyethyleneterephthalate. Pat. No. 28836/UV 2015-31494. Applied: 15.09.09, Patented: 15.11.16. [17362]

 19. Sobek J., Veselý V., Punčochář M., Drahoš J.: Způsob zpracování peří. (Czech) Feather Treatment Process. Pat. No. 305684/PV 2014-395. Applied: 14.06.09, Patented: 15.12.23. [16759]

 20. Hájek M., Sobek J., Mašín P., Váňová H.: Způsob dekontaminace tuhých materiálů a zařízení k jeho provádění. (Czech) Decontamination Method of Solid Haterials and Apparatus for Making He Same. Pat. No. 306379/PV 2015-280. Applied: 15.04.27, Patented: 16.11.16. [17210]

 21. Hájek M., Sobek J., Mašín P., Váňová H.: Vlnovod, zařízení a vrt pro mikrovlnami podporovanou termickou podpovrchovou dekontaminaci in- situ. (Czech) Waveguide, Apparatus and Borehole for Microwave-supported Thermal Undergroud in-Situ Decontamination. Pat. No. 29176/UV 2015-31971. Applied: 15.12.29, Patented: 16.02.16. [17559]

 22. Sobek J., Hájek M., Mašín P., Maštalka J.: Vlnovod pro mikrovlnami podporovanou termickou podpovrchovou dekontaminaci in situ. (Czech) Waveguide for Microwave-supported Thermal Underground in situ Decontamination. Pat. No. 29933/UV 2016-32805. Applied: 16.09.14, Patented: 16.10.31. [18161]

 23. Sobek J., Storch J., Broda M., Nehyba A., Kynařová E.: Zařízení pro přípravu papíroviny, zejména papíroviny s plnivem. (Czech) Device to Prepare Paper Pulp, Especially Paper Pulp with Filler. Pat. No. 30112/UV 2016-32810. Applied: 16.09.14, Patented: 16.12.06. [17910]

 24. Sobek J., Polák J., Hájek M.: Způsob rozdružování obalového kompozitního materiálu. (Czech) bude. Pat. No. 307054/PV 2015-931. Applied: 15.12.22, Patented: 17.xx.xx. [17540]

 25. Taubner T., Synytsya A., Marounek M., Sobek J.: N-Alkylamidy kyseliny alginové. (Czech) N-Alkylamides of Alginic Acid. Pat. No. 30447/PUV 2016-33193. Applied: 16.12.16, Patented: 17.03.07. [17907]

 26. Hájek M., Sobek J.: Způsob alkylace aromatických uhlovodíku. (Czech) Method of Alkylation of Aromatic Hydrocarbons . Pat. No. PV 2011-486. Applied: 11.08.09. [15375]

 27. Hájek M., Sobek J.: Microwave Method and Device for Recycling Refined Steel Cord from Waste Tires. (Eng) Pat. No. GB1111279.4/PCT/IB2009/055986. Applied: 09.12.29. [14702]

 28. Sobek J., Polák J., Hájek M.: Method for Separating Composite Packaging Materials. (Eng) Pat. No. PCT/CZ2016/050047. Applied: 16.12.21. [18073]

 29. Sobek J., Veselý V., Broda M., Nehyba A., Kynařová E.: Zařízení pro přípravu nehořlavého plniva. (Czech) Equipment for the Preparation of a non-Flammable, Equipment for the Preparation of a non-Flammable. Pat. No. UV 2017-Sobek a SPM. Applied: xx.xx.xx. [18312]

 30. Taubner T., Synytsya A., Marounek M., Sobek J.: N-Alkylamidy kyseliny alginové. (Czech) . Pat. No. PV 2016-796. Applied: 16.12.15. [17867]

List of papers published during last 4 years (journals and books only):