Otevřená věda

Nabízíme možnost stáží středoškolských (SŠ) a vysokoškolských (VŠ) studentů v rámci projektu

Otevřená věda-2018

Termíny:
2019 - 12 měsíců

Úvazek: minimálně 8 hodin měsíčně, stáž je částečně honorována podle pravidel projektu
Podmínky pro uchazeče: SŠ uchazeče mimo hl. m. Prahu.
Pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 –Suchdol
Informace: kaluzaaticpf [dot] cas [dot] cz

Témata projektů a školitelé

Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.:

  • 15.003 Syntéza a vlastnosti sulfidického NiMo katalyzátoru

Popis jednotlivých projektů

 15.003 Syntéza a vlastnosti sulfidického NiMo katalyzátoru

Chemická technologie, Praha

Anotace: Ve skupině katalýzy na sulfidech Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství ÚCHP AVČR systematicky sledujeme přípravu a vlastnosti hydrorafinačních katalyzátorů. Student připraví nenosičový (srážený) NiMo katalyzátor a posoudí vliv poměru Ni/Mo na vybrané vlastnosti sulfidu, jako je specifický povrch měřený fyzisorpcí dusíku metodou podle Nelsena a Eggertsena či aktivita v modelové hydrodesulfurizační reakci. Práce je vhodná pro zájemce o pestrou experimentální činnost v chemické laboratoři heterogenních katalyzátorů..

Lektor stáže: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
Místo konání stáže: http://www.icpf.cas.cz

Stážista: Jan Moravčík