Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny

Duration: 
01.01.2013 - 31.12.2015
Classification
Grant agency: 
TAČR
Registration number: 
TA03010548
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Klusoň Petr
Internal investigator: 
is principal investigator