6th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology

Konference the Visegrad Symposium on Structural Systems Biology (VSSSB)se uskuteční 19-21. června 2016 ve Varšavě. Cílem konference je spojit výzkumníky, kteří se z mnoha úhlů pohledu zabývaji biomolekulárními systémy. Přípěvky se mohou týkat výpočetních metod, např. kvatnově chemických výpočtů anebo atomistických simulací a také experimentálních, zejména spektroskopických technik. Setkání je tak jedinečnou platformou pro sdílení myšlenek a navázání mezioborových spoluprací.

Více podrobností lze nalézt na webu konference.