1st Visegrad Symposium on Structural Systems Biology

Kolegové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity organizují konferenci 1st Visegrad Symposium on Structural Systems Biology, která se bude konat od 29. listopadu do 2. prosince 2011.

Témata:
  • Výpočetní simulace a spektroskopie biologicky významných systémů.
  • Aplikace výpočetních metod (bioinformatiky, MD simulace, QM výpočty) nebo spektroskopických/mikroskopických technik při studiu složitých biologických systémů.
  • Vývoj nových výpočetních postupů nebo nových spektroskopických/mikroskopických technik v biochemii a biofyzice.

Více na webových stránkách sympozia.