Přehled projektů aplikovaného výzkumu

Název

Číslo

Řešitel

Trvání

Poskytovatel

Výzkum a vývoj nových produktů pro komplexní ochranu rostlin založených na využití přírodních látek získaných pomocí superkritické extrakce a hydrodestilace (SFEBIO)

TA01010578

Sajfrtová

01/2011-12/2014

TA ČR

Odstranění endokrinních disruptorů z odpadních a pitných vod pomocí fotokatalytických a biologických procesů

TA01020804

Šolcová

01/2011-12/2014

TA ČR

Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné

TA01020336

Jirátová

01/2011-12/2013

TA ČR

Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých elementů pro přímé sledování časové proměnné pomocí přesně kalibrovatelné barevné změny

TA03010548

Klusoň

01/2013-12/2015

TA ČR

Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka

TA03011027

Kaštánek

01/2013-12/2016

TA ČR

Příprava chorálních stacionárních fází pro HPLC na bázi helicenů

TA01010646

Sýkora

01/2011-12/2014

TA ČR

Tištěné optické chemické senzory (TOS)

TA03010544

Kuncová

01/2013-12/2016

TA ČR

Brownfields - zdroj obnovitelné energie

TA01020366

Punčochář

01/2011-12/2014

TA ČR

Vývoj a ověření technologie termické desorpce s užitím mikrovlnného záření

TA01020383

Hájek

01/2011-12/2014

TA ČR

Komplexní recyklace kompaktních fluorescentních lamp  (CFL) a odstranění toxické rtuti, obsažené ve vstupní surovině

TA02021290

Gruber

01/2012-12/2013

TA ČR

Výzkum a vývoj mokrého odlučovače TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje biomasy

TA02020369

Veselý

01/2012-12/2014

TA ČR

Nová technologie rafinace spalin pro malé a mobilní jednotky pro termickou degradaci odpadu

TA03020880

Veselý

01/2013-12/2015

TA ČR

Centrum kompetence pro výzkum biorafinací

TE01020080

Šolcová

03/2012-12/2019

TA ČR

Reaktivní chemické bariéry pro dekontaminaci silně znečištěných podzemních vod

FR-TI1/065

Klusoň

06/2009-05/2013

MPO

Výzkum a vývoj nátěrových hmot  s využitím iontových kapalin

FR-TI3/057

Klusoň

04/2011-12/2014

MPO

Výzkum a vývoj pigmentových preparací s využitím iontových kapalin

FR-TI4/189

Šolcová

04/2012-12/2015

MPO

Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k helicenům

FR-TI3/628

Storch

05/2011-12/2013

MPO