Reference

Spolupráce v rámci grantů aplikovaného výzkumu (TAČR a MPO)

 • AGRA GROUP a.s.
 • ALG Europe, s.r.o.
 • BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
 • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • BRIKLIS, spol. s r.o.
 • Centrum organické chemie s.r.o.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • CHEMOPROJEKT CHEMICALS, s.r.o.
 • DEKONTA, a.s.
 • EcoFuel Laboratories s.r.o.
 • EVECO Brno, s.r.o.
 • INVOS, spol. s r. o.
 • Lach-Ner,s.r.o.
 • MATOUŠEK CZ a.s.
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mydlářka a.s.
 • RABBIT Chotýšany a.s.
 • RABBIT CZ a.s.
 • RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
 • RECYKLACE EKOVUK, a.s.
 • SMS CZ, s.r.o.
 • Synthesia, a.s.
 • TECHEM CZ, s.r.o.
 • TENZA, a.s.
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • WATREX Praha, s.r.o.