Záznamy pátečních pohovorů a dalších přednášek

14. listopadu 2013 Dr. Michal Fárník, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Aerosol particles in molecular beams: pickup of molecules, chemistry and photochemistry

18. dubna 2013 Steven Ripp, Ph.D., The Center for Environmental Technology, The University of Tennessee: New insights into in vivo bioluminiscent imaging using a human optimized bacterial luciferase

1. března 2013 Ing. Magdalena Bendová, Ph.D.: Iontové kapaliny, víc než jen rozpouštědla

2. listopadu 2012 Mgr. Stanislav Pařez: Difuze kapalných směsí pomocí molekulárních simulací (prezentace PowerPoint).

9. prosince 2011 Ing. Zdeněk Wagner, CSc.: Zpracování hromadných dat distribuce aerosolových částic a jejich prezentace v evropských a celosvětových databázích

13. května 2011 Ing. Grozdana Bogdanić, DrSc.: Group Contribution Methods for Predicting Properties of Systems Containing Polymers (prezentace PowerPoint)

6. května 2011 Doc. Ing. Martin Lísal, DSc.: Rozhraní plyn - iontové kapaliny z pohledu molekulární dynamiky. Páteční pohovor

3. května 2011 Dr. Ing. Vladimír Ždímal: Letem světem aerosolů. Záznam webcastu přednášky v rámci cyklu Nebojte se vědy na Národní 3.

29. dubna 2011

Prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc.: Od rostlin k funkčním molekulám. Přednáška v rámci Mezinárodního roku chemie

8. dubna 2011 Dr. Ing. Ivan Kašík: Optická vlákna - technologie a využití jako chemických senzorů. Přednáška v rámci Mezinárodního roku chemie