Oddělení membránových separačních procesů

Číslo skupiny: 
1
Vedoucí skupiny: 
Stanovský Petr
Centrum: 
Suchdol
Kontakty
Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
stanovskyaticpf [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 220 390 162

Annual Reports for Eduard Hála Laboratory of Separation Processes

Annual Reports for Department of Separation Processes

Annual Reports for the former E. Hála Laboratory of Thermodynamics

Skupina membránových separací

Oblasti výzkumu:

 • Zpracování dat pomocí modelů založených jak na aktivitních koeficientech tak na stavových rovnicích
 • Predikce fázového chování s využitím modelů skupinových příspěvků
 • Přenos hmoty v polymerních membránách, párový vliv permeujících látek
 • Membránová separace směsi CH4 a CO2
 • Separace plynů membránami na bázi iontových kapalin
 • Transport plynů v asymetrických porézních membránách
 • Pervaporace -  dehydratace alkoholů, separace azeotropických směsí
 • Separace těkavých organických látek ze vzduchu
 • Pertrakce – separace enantiomerů
 • Modelování transportních vlastností jako permeabilita, aktivační energie permeace a selektivity celého procesu separace

CelaVysokoteplotní a vysokotlaký náplňový mikroreaktor

Ebuliometr

Aplikovaný výzkum:

 • Separace nežádoucích složek ze surového bioplynu
 • Separace organických látek ze vzduchu
 • Separace racemických směsí
Kontejner detail Kontejner

Historie výzkumných projektů

Pracovníci: 

Vedoucí vědeckého oddělení
Vědecký pracovník

Vědecký pracovník
Zástupce vedoucího vědeckého oddělení

Emeritní vědecký pracovník

Vedoucí vědecký pracovník

Vědecký pracovník

Postdoktorand