Návštěva zahraničních novinářů na Ústavu chemických procesů

 V pátek 15. března 2013 navštívila náš ústav skupina zahraničních novinářů sdružených v EUSJA, Evropské asociaci novinářů píšících o vědě. Jejich návštěva se uskutečnila v rámci každoročního zasedání EUSJA General Assembly, které se vždy koná v některé z účastnických zemí a jehož součástí je studijní exkurze na vybrané místní vědecké pracoviště.

Letos zasedání EUSJA pořádala jeho česká členka a šéfredaktorka Akademického bulletinu Marina Hužvárová v Praze. Novináři tak měli během jednoho dne možnost navštívit čtyři ústavy lysolajského areálu AV ČR.

Po ranním zahájení exkurze na Geologickém ústavu AV ČR, kde je přivítali předseda AV ČR Jiří Drahoš a ředitel GLÚ Pavel Bosák si skupina žurnalistů prohlédla pracoviště Geologického ústavu a Laboratoře optických vláken Ústavu fotoniky a elektroniky. Po obědě pak mohli navštívit Ústav chemických procesů a Ústav experimentální botaniky AV ČR.

Abychom předvedli všestrannost výzkumu na našem ústavu, měli naši hosté po krátkém přivítání ředitelem ÚCHP Miroslavem Punčochářem možnost vybrat si ze dvou okruhů – okruhu základního výzkumu a okruhu aplikovaného výzkumu. V tom prvním byl prezentován náš výzkum v oblastech fyzikální a analytické chemie a chemie aerosolů, v tom druhém jsme se zaměřili na náš chemicko-inženýrský výzkum, zejména na mikroreaktory, mikrovlnné technologie a technologie spalování a zplyňování biomasy a dalších paliv ve fluidním loži. Naši hosté tak v areálu strávili dlouhý a náročný den, podle pozitivních ohlasů na průběh i náplň exkurze to však pro ně byl užitečně strávený čas.O tom ostatně svědčí i první ohlasy. Kaianders Sempler ze švédského časopisu NyTeknik se nechal inspirovat přednáškou Milana Hájka o využití mikrovlnných technologií pro sušení knih po povodni v Praze v roce 2002, o kterých napíše článek s vlastnoručně nakreslenou ilustrací. A Wolfgang Goede ve svém blogu na webu EUSJA shrnul celý den strávený v Lysolajích

Anotace prezentací v pdf, fotogalerie Zdeňka Wagnera.