Vývoj a ověření technologie termické desorpce s užitím mikrovlnného záření

Trvání: 
01.01.2011 - 31.12.2014
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA01020383
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Hájek Milan
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
DEKONTA, a.s.; Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta technologie ochrany prostředí
Anotace: 

Cílem projektu je vývoj a ověření technologie na principu mikrovlnné termické desorpce použitelné pro čištění tuhých kontaminovaných materiálů. Ověření této technologie bude provedeno sestavením originální mikrovlnné termodesorpční jednotky a dokladováním její provozuschopnosti na širokém spektru tuhých kontaminovaných materiálů. Vývojem a osvojením této technologie dojde k posílení konkurenceschopnosti příjemce v oblasti realizace sanačních prací a zpracování nebezpečných odpadů.